Doorverwijzers

Cliënten kunnen via doorverwijzing of op eigen initiatief een afspraak maken voor psychotherapie. Indien nodig en in overleg met de cliënten wordt er een verslag gemaakt voor de doorverwijzer of telefonisch overleg gepleegd met de doorverwijzer. 

Wanneer er sprake is van, of nood aan medicatiegebruik, werk ik graag in overleg met de behandelende arts (huisarts/psychiater/neuroloog). 

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen.