Voor wie?

Je zit vast, misschien in je job, in een situatie, of… in jezelf. Wat de omstandigheden ook zijn, je hebt het gevoel dat je klem zit, dat er geen beweging meer is in je leven. En het lukt je niet dat te doorbreken.

Je hebt pijn. Het leven kan harde klappen uitdelen. De meeste kun je aan, alleen of met vrienden en familie. Maar soms niet. Dan kan psychotherapie helpen.

Volwassenen en jongvolwassenen vanaf 18 jaar die graag met een psycholoog - psychotherapeut over hun persoonlijke problemen willen praten.

De therapie is een weg die we samen afleggen. Een samenwerking. We zullen je situatie samen verkennen. Ik kijk met je mee, merk op, ik geef terug en confronteer je waar nodig. Altijd vanuit onze inter-actie en daarin ondersteun ik je. Zo help ik je opnieuw richting te vinden.

In de behandeling is onze samenwerking de kern van het proces. Je merkt dat we een veilige omgeving maken waarin je dingen kunt uitproberen. Je krijgt van mij ook reacties op wat er gebeurt, hoe je overkomt, wat ik aan je merk. Dat geeft jou de ruimte grenzen te verkennen, je authenticiteit te vinden en ruimte te laten voor de dingen die je niet geleerd hebt.

Klachten waarvoor je terecht kunt bij Spiegeloog:

  • therapie en coaching voor volwassenen met ADHD)
  • weinig zelfvertrouwen
  • problematisch perfectionisme
  • ontheemd gevoel na een verhuis/migratie
  • stress en burn-out

Intakegesprek

Een eerste gesprek, het intakegesprek duurt 1 uur. Ik luister naar je verhaal en bekijk vervolgens met jou hoe we dit verder kunnen aanpakken in therapie. Je kunt dan tijdens of na dit gesprek beslissen of je verder bij mij in therapie wil komen.

Zoek je toch een ander soort therapeut? Je vind mijn collega’s op https://www.vindeenpsycholoog.be/ , https://www.vindeentherapeut.be/,

https://www.vvkp.be/psycholoog/zoeken of www.psychotherapeut-info.be


Psychotherapie

Psychotherapie is bedoeld voor mensen die dieper willen ingaan op hun persoonlijk functioneren. Tegenwoordig word psychotherapie niet langer gezien als het bestrijden van problematisch functioneren maar meer als het bevorderen van optimaal functioneren als mens. Een psychotherapeut heeft kennis van de psychologische ontwikkeling van een mens in relatie tot andere mensen. Hierdoor kan hij/zij samen met jou kijken naar je persoonlijke ontwikkeling, je kwaliteiten en valkuilen bij het omgaan met je omgeving, relaties, werk, vrije tijd, levensvragen etc.

In de therapie maken we ruimte voor jou, voor wat je voelt, beleeft, merkt, maar ook voor wat ik als therapeut merk aan je. De meeste mensen vinden dat een heel plezierige manier van werken omdat je echt iets kunt doen. Je leert naar jezelf luisteren.

Daarmee laat de behandeling je groeien als mens. Je weet beter wat je wilt, hebt meer overzicht, snapt dat je altijd keuzes hebt en kunt die ook vol overtuiging nemen.

Een mens is een sociaal wezen, en bestaat nooit geïsoleerd. Daarom worden jouw ervaringen met je omgeving altijd besproken in de therapie. Indien nodig kan er ook iemand uit je omgeving (partner, ouder) eenmalig uitgenodigd worden tijdens een sessie.

Door in de gesprekken ruimte te maken voor je eigen ervaringen en je bewust te worden van de manier waarop je bepaalde dingen in contact brengt met je omgeving kan er verandering plaatsvinden.

Een gesprek duurt telkens 45 min. Daarna ronden we af en plannen we volgende afspraken. De consultatie duurt in totaal 1 uur.

Indien je tijdens de therapie het gevoel hebt dat het niet verloopt volgens wens dan is het belangrijk om dit samen te bespreken. Indien wij samen niet tot een oplossing kunnen komen is het mogelijk je door te verwijzen naar een collega die mogelijks een werkwijze heeft die beter bij je past. Psychotherapie is erg persoonlijk en het is belangrijk dat het werkt voor jou.


Ervaringen van 2 cliënten:

“Ongeveer een twee jaar geleden had ik een moeilijkere periode tijdens mijn leven. Ik had net een echtscheiding achter de rug en wist eigenlijk niet meer hoe het nog verder moest. Ik had het gevoel emotioneel op een "rollercoaster" te zitten. Ik was precies ergens onderweg mezelf verloren.

Ik besefte dat ik ondersteuning nodig had om stappen vooruit te kunnen zetten. Vanuit dit besef ben ik beginnen surfen op het net en op deze manier ben ik terecht gekomen op de webstek van Denise Cobben. Ik voelde me vrij snel veilig tijdens de gesprekken. Ik had het gevoel dat alles kon besproken worden. Denise benadert je met een open houding, humor, soms een confrontatie...

Door middel van de gesprekken ben ik veel bewuster van mezelf geworden. Ik weet nu beter wat voor mezelf belangrijk is en wat ik moet doen om verder te kunnen groeien."


David


“Als de rook om je hoofd is verdwenen…!”

Zo’n vier jaar geleden werd ik geconfronteerd met knopen van zowel emotionele-, psychische- als fysieke aard. Het was me allemaal niet meer goed duidelijk welke richting mijn leven moest uitgaan. Goed wetende dat ik op een kruispunt in mijn leven stond, heb ik op dat moment een beroep gedaan op Denise Cobben, een handeling waarvan ik in eerste instantie niet goed wist wat te verwachten.

Onder begeleiding van Denise heb ik dieper kunnen graven in mijn verleden en de impact ervan op mijn persoonlijkheid alsook in mijn huidig functioneren. Tijdens de therapie gaf ze me alle ruimte in te bespreken thema’s en stelde gerichte vragen; waar wenselijk gaf ze haar inzichten of bood ze mij een spiegel aan die mij tot reflecties bracht. Ze zette me letterlijk aan het denken en het schrijven.

Langzaam aan werden in elkaar verstrengelde knopen ontward, werd het inzicht ontwikkeld en werd ik bewuster van mezelf en mijn persoonlijkheid. Dit ging niet zonder slag of stoot, tranen rezen op, moeilijke momenten waren er absoluut, maar ik kreeg een ruimer beeld en de rook rond het hoe en het waarom begon stilletjes te verdwijnen.

Naast analyse kwam ook de coach in Denise vaak naar boven. Regelmatig ondervond ik aanmoedigingen om positieve eigenschappen verder te ontwikkelen, het kind in mij levend te houden of zelfs te versterken. Dit doet ze opnieuw in een open houding, soms op een humoristische manier, soms op een relativerende manier en soms door confronterende vragen stellen.

Denise hielp me als therapeute en als coach bij het analyseren van mijn “rugzak”; daardoor kan ik mijn rugzak aanvaarden en als persoon bewuster en vooral sterker in het leven staan.

Bedankt,

Met vriendelijke groeten,

Frederik


ADHD-Coaching

Werk met je ADHD, niet ertegen!

Als volwassene met ADHD weet je vaak al heel goed hoe het is om chaotisch te zijn, impulsief en dat je een aandacht hebt die snel afdwaalt. Maar het lukt je ondanks de vele zelfhulp boeken die al in je boekenkast staan, niet goed om hier zelf constructiever of positiever mee om te gaan.

Coaching geeft je een steun in je rug om je verworven inzichten om te zetten in praktijk. Er worden praktische tips gegeven, praktisch huiswerk en er worden samen projecten uitgewerkt en opgevolgd.

Wandelen tijdens de coaching is ook mogelijk, dit kan helpen om de aandacht bij het gesprek te houden.

Ik heb in 2007 (in het kader van mijn opleiding integratieve psychotherapie) een tekst geschreven over vrouwen met ADHD, maar deze kan ook goed leesbaar en bruikbaar zijn voor mannen met AD(H)D:Wandeltherapie (individueel):

Dat wandelen een therapeutisch effect heeft, is uit meerdere studies gebleken. Brits onderzoek uit 2013 liet zien dat deelnemers aan wandeltherapie een positieve invloed van het ‘buiten zijn’ ervaren. Uit een onderzoek dat de Groningse hoogleraar natuurbeleving Agnes van den Berg in datzelfde jaar deed in opdracht van een zorgverzekeraar bleek dat mensen die wandelcoaching volgden na acht weken veel minder last van burn-out, concentratieproblemen en stressklachten hadden dan mensen uit een passieve controlegroep.

Sommige mensen doen tijdens het wandelen makkelijker inzichten op en kunnen veel meer zichzelf zijn. Ze vinden het ook prettig dat je elkaar niet hoeft aan te kijken tijdens het wandelen.

In principe gaan de wandelsessies altijd door, zomer en winter. Onder het motto: 'Er bestaat geen slecht weer, alleen slechte kledij'. Maar wandelen in de regen kan ook een ander gevoel geven dan wandelen in de zon, en dat verschillend gevoel kan ook meegenomen worden in het gesprek. In de winter hebben cliënten met een depressie vaak een extra positief effect van wandeltherapie. Normaal blijf je met slecht weer binnen, terwijl het juist zo goed voor je gemoed is om toch even naar buiten te gaan.

Ook de omgeving is anders tijdens wandeltherapie. Je zit niet in een praktijkruimte maar je beweegt je voort in een bos. Je ziet dus een andere omgeving en je ziet ook andere beelden terwijl je spreekt. Dit is ook van invloed op het gesprek, natuurbeelden die je raken kunnen we opnemen in je verhaal.

Wandeltherapie kost hetzelfde en de sessie duurt even lang als een consult in de praktijk. Er gelden ook dezelfde afspraken over betalen en annuleren.

Bij extreem slecht weer (storm, onweer en stortregen) wordt de consultatie wel verplaatst naar de praktijk in Amougies.Is er terugbetaling of tegemoetkoming?

Mutualiteit/Ziekenfonds:

Terugbetaling voor psychotherapie is in volle evolutie. Raadpleeg daarom uw mutualiteit voor de huidige stand van zaken van terugbetaling. Ik ben een erkende psycholoog- psychotherapeut.

Voor een overzicht:

overzicht terugbetaling ziekenfondsen

Ik ben erkend tweedelijnspsycholoog. Indien u recht hebt op terugbetaling gelieve dan indien de mutualiteit dit vraagt, tijdens de eerste sessie een doorverwijzingsattest te bezorgen. En het terugbetalingsformulier te bezorgen en in te laten vullen tijdens de laatste terugbetaalbare sessie.

Studenten:

Studenten kunnen afhankelijk van hun persoonlijke situatie terugbetaling aanvragen bij de studentenvoorzieningen/studentendiensten.

Werkgever:

Voor volwassenen is er bij sommige werkgevers mogelijkheid van terugbetaling via het sociaal fonds of de verzekering van het bedrijf.

Beroepsgeheim

Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat alles wat besproken wordt in een gesprek, vertrouwelijk is. De uitzondering op het beroepsgeheim is gevaar. Bij gevaar voor zichzelf of derden wordt de huisarts gecontacteerd voor overleg.

Afronden

We kunnen steeds tussentijds evalueren hoe de therapie verloopt. Indien je de therapie wil stoppen kan dit het beste in een afrondend gesprek.

Nog vragen?

Heb je nog vragen aarzel niet om contact op te nemen. Je kunt dan na een telefoongesprek en/of intakegesprek nog altijd zien of je verder in therapie/coaching wil komen bij mij.