Wie is Spiegeloog?

Ik ben Denise. Geboren in 1977 in Limburg, Nederland.

Getrouwd en mama van een dochter en een zoon.

Toen ik op de middelbare school een beroepskeuzetest deed en een gesprek had met de beroepskeuzeadviseur, kwam daar duidelijk uit naar voren dat neuropsychologie mij interesseerde. De meest nuchtere specialisatie van het vak psychologie.

Analyse en wetenschap

Het paste perfect bij mij, mijn interesse in de mens, het denken, de hersenen. Na mijn studie oriënteerde ik me op promoveren. Toch ontdekte ik dat er ook iets miste: het contact met mensen, het direct werken rond persoonlijke groei.

Jaren van verdieping

Daar kwam de echte psychotherapeute in mij bovendrijven. Ik bleek op mijn best tussen de mensen, één op één. Het gaf me zo veel voldoening mensen te helpen, bij te dragen aan de kwaliteit van hun leven. Ik realiseerde me evenwel dat ik, om mijn werk nog beter te kunnen doen, weer in de schoolbanken moest.

Ik woonde inmiddels in België en volgde aan de Academie voor Integratieve Psychologie in Gent de opleiding tot psychotherapeut. Inmiddels breid ik die kennis uit met Gestalttherapie, een manier van werken die precies past bij mijn natuurlijke werkstijl.

Gestalttherapie gaat uit van de ervaringswereld van de cliënt, van wat hier en nu op de voorgrond is. De gestalttherapie ziet de cliënt niet op zichzelf, maar in zijn situatie of de omgeving waarin hij leeft en handelt. Met andere woorden: de gestalttherapeut probeert de cliënt te helpen in zijn wisselwerking met de omgeving, met de ander. Therapeut en cliënt zoeken samen de best mogelijke vorm (gestalt) om in contact of relatie te treden met de omgeving, met de ander. Ze houden daarbij rekening met de mogelijkheden en eisen van de situatie of van de omgeving waarin de cliënt leeft en handelt. Gestalttherapie stelt zich tot doel de omgang van mens en omgeving te versoepelen, daar waar de cliënt zich nu minder vrij voelt en vastzit in oude reactiepatronen.

Eigen Praktijk

In het jaar 2007 begon ik mijn eigen praktijk 'Spiegeloog' als psychotherapeut en ADHD-coach voor volwassenen. Waar ik nog altijd met veel plezier en interesse werk met volwassen d.m.v. individuele psychotherapie.

Werkervaring

Sinds 2000 ben ik actief in de sociale sector. Zo werkte ik onder andere als schoolpsycholoog in het bijzonder onderwijs, als orthopedagoog met jongeren met een visuele en meervoudige handicap en als psychotherapeut op een PAAZ afdeling.

Bijscholing

Doorlopend supervisie en intervisie

Opleiding:

1995-2000 biologische psychologie met als afstudeerrichtingen neuropsychologie en ontwikkelingspsychologie - Universiteit Van Maastricht

2003 - 2007 opleiding tot psychotherapeut - Academie voor Integratieve Psychologie te Gent

2008-2009 volgde ik de opleiding ADHD-coach bij Dianne Zaccheo in Brussel

2012- 2016 Gestalttherapie opleiding - IVC te Kortrijk

Erkenning en beroepsverenigingen:

de BFP en VVKP: de Belgische Federatie voor Psychologen en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

Erkenningsnummer psychologencommissie: 772105669

vzw Vlaamse Vereniging Voor Integratieve Psychologie

NVAGT De Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie

Talen:

Ik werk in het Nederlands en in het Engels.

Ik werk helaas niet in het Frans. Mijn kennis van het Frans is niet uitgebreid genoeg om grondig psychotherapeutisch werk te doen.

Langues:

Je travaille en néerlandais et anglais.

Malheuresement, je ne travaille pas en français. Ma connaissance du français n'est pas assez étendue pour effectuer un travail psychothérapeutique approfondi.

Languages:

I work in Dutch and English.